PAARD EN COACHING

Black en White Paard en Coaching, is coachen met hulp van paarden. De paarden nemen eigenlijk het grootste deel van de coaching op zich. Doordat het paard een kuddedier en een vluchtdier is heeft het aan het kleinste signaal genoeg om te reageren.

Op het moment dat jij bij hen in de groep komt, geef jij signalen af, bewust of onbewust.
Hier reageert het paard op en dat vertaal ik voor je.
Het paard reageert 100% puur, zonder waarde-oordeel,  altijd in het hier en nu,  én geeft het paard geen gewenste antwoorden.

Door samen te kijken wat er gebeurt bij jou, kun je dit terugkoppelen naar het dagelijks leven.
Wil je dit (nog)? Herken je dit? Wil je hier iets mee? Wat gebeurt er precies?
De ervaringen met het paard staan metafoor voor ervaringen in het dagelijks leven.

Waarom Paarden?
Paarden zijn, zoals gezegd kuddedieren, binnen de kudde heerst er rangorde en weet elk paard waar het aan toe is.
Dit is van levensbelang voor het paard.
Daarnaast zijn het vluchtdieren, die uiterst sensitief en gevoelig zijn voor de signalen uit de omgeving, als ook uit de kudde. Gedrag wat niet congruent is, niet klopt, wordt direct herkent en hier reageren ze op.
Door dit natuurlijke gedrag kunnen ze ons helpen om inzicht te krijgen in ons eigen gedrag en onze gevoelens.

Voor wie is paardencoaching geschikt?

Paardencoaching kan ingezet worden bij:
Individueel:

 • keuzes maken en doelen stellen.
 • grenzen aangeven.
 • herkennen van onzekerheid.
 • communicatie en hoe deze te verbeteren.
 • inzicht bij relatieproblemen.
 • onrust, angsten, opgejaagde gevoelens.
 • burn-out klachten.
 • bewust worden wie jij bent of wilt zijn.

Gezinscoaching:

 • beter communiceren.
 • oog hebben voor elkaar.
 • onderlinge band versterken.
 • samenwerken.

Speciaal voor kinderen, pubers en jongeren:

Pony Power voor Kids.

Dit is een unieke sociale vaardigheidstraining voor het kind tussen de 7-10 jaar.
In een klein groepje met veel persoonlijke aandacht van twee coaches en twee betrouwbare pony’s leren de kinderen;

 • omgaan met emoties en gevoelens.
 • grenzen aangeven.
 • samenwerken en communicatie.
 • zelfvertrouwen vergroten.
 • omgaan met faalangst.
 • contact maken met jezelf en de ander.
 • de ik-boodschap.
 • winnen en verliezen.

Paardenkracht voor Pubers.

Deze cursus is speciaal voor het puberende  kind in de leeftijd van 11-14 jaar. Kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan en hier wat ondersteuning in kunnen gebruiken, als ook het puberende kind op weg naar volwassenheid, ze leren tijdens deze cursus onder andere:

 • communicatie
 • houding
 • leiderschap
 • grenzen verlegen en kunnen begrenzen
 • gedrag en gevoelens
 • samenwerken
 • faalangst overwinnen

Soulmates-Coaching.

Soulmates-Coaching is het coachen van jongeren van 8 tot 18 jaar die ondersteuning kunnen gebruiken op gebied van sociale en emotionele vaardigheden. Soulmates-Coaching is op maat gemaakt. De thema’s zijn in een keuze module weergegeven waarin de onderwerpen op elkaar aansluiten en met elkaar te maken hebben.

Module 1; Grenzen aangeven, zelfvertrouwen, onzekerheid

Module 2; Samenwerken, winnen en verliezen, communicatie

Module 3; Rouw en verlies, omgaan met emoties, scheiding

Module 4: Groepsdruk, faalangst, communicatie

Module 5; Verslaving, omgaan met emoties, grenzen aangeven

Module 6; HSP, (faal)angst, zelfvertrouwen

Module 7; PTSS, rouw en verlies, grenzen aangeven

Module 8; variant van bovenstaande thema’s

Alle drie de cursussen worden gegeven in kleine groepen en altijd naast de pony. Er wordt dus niet gereden op de pony’s. Door de directe feedback van de pony, leren de kinderen, pubers en jongeren wat hun gedrag en houding met de ander doet en kunnen ze oefenen met nieuw gedrag.

Daarnaast is een vast onderdeel van de modules dat er ook een coachsessie voor de ouder(s) is. Dit is zodat de geleerde inzichten veel beter in het gezin geïntrigeerd worden.

Waarom coachen met paarden?

 1. Snel resultaat: het coachen met paarden is eerlijk en direct. Er zijn daardoor doorgaans minder sessies nodig.
 2. Effectief: Paarden reageren op gedrag en intenties en niet op uiterlijk vertoon. het probleem wordt sneller duidelijk dan in een coach gesprek.
 3. Bewustwording van non-verbale communicatie: Paarden geven hierop een heldere en eerlijke kijk.
 4. Interactie: Interactie is het sleutelwoord bij het werken met paarden. Contact maken en houden, op fysiek, mentaal en energetisch nivo.
 5. Onmiddellijke feedback: tijdens de sessie kan het effect van handelen onmiddellijk worden getoetst en verbeterd.
 6. Oordeelloos: een paard oordeelt niet, de optimale kans om met gedrag en emoties aan de slag te gaan.
 7. Buitenlucht: coachen vind plaats in de buitenlucht, een gezonde afwisseling voor diegenen die veel binnen zitten.
 8. Meerdere thema’s: het coachen met paarden beperkt zich niet tot 1 of 2 thema’s, het paard raakt altijd de persoonlijke ontwikkeling aan, door zijn reacties op gedrag en emoties van de coachee.
 9. Verwondering: Het coachen met paarden haalt verwondering naar voren, zelfs bij de meest sceptische coachee.
 10. Een krachtige leerervaring: coaches die met paarden werken hebben vaak een goede ontwikkeling van zowel hun gevoelsmatige kant, als wel de rationele kant. Ze onderscheiden zich doordat ze deze beiden kunnen integreren in een sessie.
 11. Duurzaam resultaat: de resultaten van coachen met paarden liegen er niet om en worden steeds meer gezien, gewaardeerd en geaccepteerd. het resultaat van een sessie is duurzaam. Het is een ervaring die doorwerkt en die je niet snel weer vergeet.