PAARD EN COACHING

Black en White Paard en Coaching, is coachen met inzet van paarden.  Doordat het paard een kudde- en een vluchtdier is, heeft het aan het kleinste signaal genoeg om te reageren.

Op het moment dat jij met het paard in contact komt, geef je signalen af, bewust of onbewust.
Hier reageert het paard op en het gedrag van het paard vertaal ik voor je.
Het paard reageert altijd 100% puur, zonder waarde-oordeel, in het hier en nu én geeft geen gewenste antwoorden.

Door samen te kijken wat er gebeurt bij jou krijg je inzichten in je eigen gedrag.
Wil je dit (nog)? Herken je dit? Wil je hier iets mee? Wat gebeurt er precies? De spiegel die het paard jou voor houdt staan metafoor voor jouw dagelijks leven.

Voor kinderen is het paard vaak een maatje. Kinderen ontdekken dat ze volledig zichzelf mogen zijn, ze leren keuzes en beslissingen te maken vanuit een veilige omgeving en kunnen deze gelijk gaan oefenen samen met het paard. Hieruit volgt vertrouwen in zichzelf en in de nieuwe situatie.

Waarom Paarden?

Paarden zijn kuddedieren, binnen de kudde heerst er rangorde en weet elk paard waar het aan toe is.
Dit is van levensbelang voor het paard.
Daarnaast zijn het vluchtdieren, die uiterst sensitief en gevoelig zijn voor de signalen uit de omgeving, als ook uit de kudde. Gedrag wat niet congruent is, niet klopt, wordt direct herkent en hier reageren ze op.
Door dit natuurlijke gedrag kunnen ze ons helpen om inzicht te krijgen in ons eigen gedrag en onze gevoelens.

Paardencoaching kan ingezet worden bij:

 • gevoel van ontevredenheid
 • grenzen aangeven.
 • buitengesloten voelen
 • herkennen van onzekerheid.
 • hooggevoelig zijn en daarin vast lopen
 • weinig zelfvertrouwen hebben
 • burn-out klachten.
 • bewust worden wie jij bent of wilt zijn.
 • faal(angst)

Soulmates- Coaching.

Soulmates-Coaching geef ik samen met mijn paarden coach collega Saskia te Kampe.  Soulmates-Coaching is voor kinderen vanaf groep zes van de basisschool.

Op de website:  http://www.soulmates-coaching.nl  vind je meer hierover.

Waarom coachen met paarden?

 1. Snel resultaat: het coachen met paarden is eerlijk en direct. Er zijn daardoor doorgaans minder sessies nodig.
 2. Effectief: Paarden reageren op gedrag en intenties en niet op uiterlijk vertoon. het probleem wordt sneller duidelijk dan in een coach gesprek.
 3. Bewustwording van non-verbale communicatie: Paarden geven hierop een heldere en eerlijke kijk.
 4. Interactie: Interactie is het sleutelwoord bij het werken met paarden. Contact maken en houden, op fysiek, mentaal en energetisch niveau.
 5. Onmiddellijke feedback: tijdens de sessie kan het effect van handelen onmiddellijk worden getoetst en verbeterd.
 6. Oordeelloos: een paard oordeelt niet, de optimale kans om met gedrag en emoties aan de slag te gaan.
 7. Buitenlucht: coachen vind plaats in de buitenlucht, een gezonde afwisseling voor diegenen die veel binnen zitten.
 8. Meerdere thema’s: het coachen met paarden beperkt zich niet tot 1 of 2 thema’s, het paard raakt altijd de persoonlijke ontwikkeling aan, door zijn reacties op gedrag en emoties van de coachee.
 9. Verwondering: Het coachen met paarden haalt verwondering naar voren, zelfs bij de meest sceptische coachee.
 10. Een krachtige leerervaring: coaches die met paarden werken hebben vaak een goede ontwikkeling van zowel hun gevoelsmatige kant, als wel de rationele kant. Ze onderscheiden zich doordat ze deze beiden kunnen integreren in een sessie.
 11. Duurzaam resultaat: de resultaten van coachen met paarden liegen er niet om en worden steeds meer gezien, gewaardeerd en geaccepteerd. het resultaat van een sessie is duurzaam. Het is een ervaring die doorwerkt en die je niet snel weer vergeet.